Önüm merkezi

Çagalar klipleri Aşakda asylýanlar, ýörite logotipli çaga üçin gara plastik balak asgyçlary

Gysga düşündiriş:

MOQ:3000 HK

Eltip bermegiň wagty:30-35 gün

Üpjünçilik kuwwaty:300000 HK / Aý

Önümiň gelip çykyşy:Lipu, Guilin, Hytaý

1.Bir bölek gurluşy çagalara plastmassa asgyçlar

2. Çaga plastmassa asma rezin örtük ýok

3.Agyr plastik balak asýanlar interfeýs ýok, reňk tapawudy ýok, ýarylmaýar


Haryt maglumatlary

KOMPANI .A

Biziň ussahanamyz we paket iberişimiz

Haryt bellikleri

Çagalar klipleri Aşakda asylýanlar, ýörite logotipli çaga üçin gara plastik balak asgyçlary

Haryt.Ok.: P-27010-ABS
Haryt ady Çagalar klipleri Aşakda asylýanlar, ýörite logotipli çaga üçin gara plastik balak asgyçlary
Material ABS
MOQ 3000 HK
Ölçegi L270 * H180 * T10mm
Reňk Suratlar hökmünde ýa-da islegleriňize görä düzülip bilner
Çeňňek Tegelek metal çeňňek
Bukja 100 PCS / CTN
Ulanylyşy Palto, eşik
Şahadatnama BSCI / ISO9001 / WCA / SQP
MysalGünler 7-10 gün
PöndürmekWagt  30-35 gün ýa-da sargyt mukdaryna esaslanýar
FOB porty: Şençzhenen, Hytaý
Töleg möhleti T / T, L / C.
OEM/ ODM Kabul edildi

 

Aýratynlyklar

1.Gatygurluşy

Plastmassa aşaky asma bir bölek gurluşdyr.

2.Agyr wezipe

Metal klipler bilen çaga eşikleriň balak görnüşini ajaýyp saklap biler

3. Hususy sargytlary goldaň

Çaga plastmassa asyjy içerde ABS-den we daşynda rezin örtükden ýasalýar. Kauçuk örtük süýşmezlik funksiýasyny hödürläp biler we çaga eşiklerini goramak gaty ýumşakdyr

Reňkler islegleriňize görä edilip bilner we markaňyz üçin ýörite nyşany goldaýarys

HYZMATDAŞLYK

• Hususy bellik (dokalan bellik, çap etiketkasy we ş.m.)

• Beýleki ýörite stil / ululyk / dizaýn hyzmaty

• Gaplamany özleşdirmek

• Bölekleýin gaplama dizaýny

• Logony asma ýa-da paketde çap ediň

• Reňkler we paket islegleriňiz ýaly edilip bilner,

supermarketleriň mahabaty, onlaýn satuw we bölek satuw üçin amatly

GURBAN HAKYNDA

1) Merjen pagta bilen doldurylan gasynlanan kartondan 5 gatly galyňlygy ulanýarys, geýim asýanlaryň titremeginiň we dyrnagynyň öňüni alýarys.

2) Egnimize we çeňňeklere has köp üns berýäris. Galyňlanan merjen pagta asýanlaryň arasyndaky sürtülmäni azaldyp, gorap biler.

3) Uzak wagtlap deňiz ýoly bilen gatnaşyp biler.

1. Deňiz ýakasynda:Ammaryňyza iň ýakyn deňiz portuny habar bermegiňizi haýyş edýäris, bu köp mukdarda iň arzan iberiş usulydyr

2. Howa arkaly:Howa menziliniň adyny poçta kody bilen habar bermegiňizi haýyş edýäris, bu çalt, ýöne ýokary çykdajy bolar

3. Express arkaly:Az mukdarda sargytlary ýa-da nusgalary DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS we ş.m. iberip bileris, jikme-jiklik salgysy we aragatnaşyk maglumatlary bilen jikme-jik adresi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, salgylanmaňyzyň bahasyny barlarys.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Skype
    008613580465664
    info@hometimefactory.com